Melchor Orpilla, who teaches Social Studies at Pangasinan State University, finished translating Felipe Quintos’ Pangasinense tome into Filipino on Sunday, November 14. The book, entitled Tala ng Kasaysayan ng Pag-aalsa sa Pilipinas (Revolucion Filipina): Ang mga Pangyayari sa Pangasinan at Zambales noong taong 1897 hanggang 1900. Digmaan ng Pilipino at Kastila at Digmaan ng Pilipino at Amerikano, was originally published in 1926.